• English
 • Ελληνικά
Όροι Χρήσης
Welcome to Biomed Graphics. Let's start your design here

Α. Γενικοί όροι χρήσης ιστοσελίδας και περιεχομένου της.

 1. Οι επισκέπτες και οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ιστότοπου θα πρέπει να έχουν λάβει γνώση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι στη διάθεσή τους προς ανάγνωση σε ιδιαίτερο σημείο της αρχικής σελίδας του ιστότοπου. Η περιήγηση και η χρήση των λειτουργιών του ιστοτόπου αποτελούν τεκμήριο γνώσης και αποδοχής των όρων χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστότοπου καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 2. Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχεδιαγράμματα, τα προσφερόμενα προϊόντα, ο κώδικας προγραμματισμού και λειτουργίας του ιστότοπου κλπ) ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στον διαχειριστή του ιστοτόπου, ο οποίος είναι η εταιρεία με την επωνυμία Ατομική Επιχείρηση Βέρρας Μελέτιος, Σταυροπούλου 58 τκ 26504 Ρίο Πατρών και το διακριτικό τίτλο Biomed Graphics, νόμιμα εκπροσωπούμενη. Η εταιρεία διατηρεί για τον εαυτό της το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων ολόκληρου του περιεχομένου του ιστοτόπου και των επιμέρους στοιχείων που το απαρτίζουν, καθώς και των αντιγράφων αυτών, εκτός αν ρητά δηλώνεται εξαίρεση για συγκεκριμένο προϊόν. Διευκρινίζεται ότι τα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας περιορίζονται στο καλλιτεχνικό και γραφιστικό έργο της και προφανώς δεν επεκτείνονται στο απεικονιζόμενο αντικείμενο ή πνευματικό έργο.
 3. Κατά την περιήγηση στον ιστότοπο δεν γίνεται χρήση αναγνωριστικών στοιχείων (cookies). Η εταιρεία θα μπορεί να συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρηστών (πχ ώρα επίσκεψης, προέλευση, χρόνος επίσκεψης, προϊόντα που ενδιαφέρουν, η ταυτότητα Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), ή ο τύπος browser του χρήστη κλπ) τα οποία δεν θα παραχωρούνται σε τρίτους.
 4. Η εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατόν σύγχρονη και απροβλημάτιστη λειτουργία του ιστοτόπου, όμως σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει υποχρέωση ούτε εγγυάται:
  1) ότι ο ιστότοπος θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των χρηστών του,
  2) ότι ο ιστότοπος θα είναι πάντοτε προσβάσιμος,
  3) την μη ύπαρξη προβλημάτων λειτουργίας, εσωτερικών αλλά και αυτών που δεν είναι της αρμοδιότητάς της (πχ προβλήματα του παρόχου σύνδεσης ιντερνετ),
  4) την διαθεσιμότητα του ιστότοπου σε κάθε χρήστη
  5) την συνεχή και χωρίς σφάλματα διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων και υπηρεσιών της.
 5. Χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών. Για την χρήση των προς πώληση προϊόντων (έτοιμων ή και κατά παραγγελία) και υπηρεσιών, απαιτείται εγγραφή μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής που παρέχεται, και καταβολή του απαιτούμενου ποσού για την αγορά άδειας χρήσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Μία πληρωμή (μία αγορά) εξασφαλίζει μόνο μία άδεια χρήσης προϊόντος ή υπηρεσίας για ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε φορά. Η άδεια χρήσης περιεχομένου αφορά αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία που έχει επιλέξει ο χρήστης και κανένα άλλο προϊόν ή υπηρεσία. Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση, με ή χωρίς άδεια χρήσης, έστω και κατ’ ελάχιστο, κάθε προϊόντος, υπηρεσίας και γενικώς κάθε στοιχείου του περιεχομένου του ιστότοπου. Η αγορά άδειας χρήσης συγκεκριμένου προϊόντος επιτρέπει στον χρήστη πολλαπλές κατά την κρίση του χρήσεις του αγορασθέντος προϊόντος.
 6. Το κάθε προϊόν (έτοιμο ή κατά παραγγελία) ελέγχεται από τον χρήστη και εφόσον αυτός προβεί σε αγορά άδειας χρήσης του, θεωρείται ότι είναι της αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, διατίθεται δε ως έχει. Η εταιρεία και ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες κανενός είδους, ηθική βλάβη, έξοδα ή απώλειες από τη χρήση προϊόντος ή τροποποιημένου προϊόντος ή προϊόντος σε συνδυασμό με άλλο περιεχόμενο.
 7. Αναστροφή πώλησης γίνεται μόνο εντός 14 ημερών από την ημέρα αγοράς της άδειας χρήσης προϊόντος και μόνο για αποδεδειγμένα πραγματικά ελαττώματα του προϊόντος και όχι για λόγους μεταμέλειας του αγοραστή.

Β. Έτοιμα (προσχεδιασμένα) προϊόντα e-shop

Πέραν των ανωτέρω γενικών όρων, για αγορές έτοιμων προσχεδιασμένων προϊόντων ισχύουν και οι εξής όροι:

 1. Η άδεια χρήσης αφορά στην μορφή του προϊόντος όπως παραδίδεται στον πελάτη προς χρήση, δηλαδή σε πλήρη ανάλυση και χωρίς υδατογράφημα και όχι στην τυχόν μικρογραφία του προϊόντος, με ή χωρίς υδατογράφημα, που εκτίθεται στον ιστότοπο ως δείγμα.
 2. Η άδεια χρήσης κάθε προϊόντος δίνεται για προσωπική μη κερδοσκοπική χρήση, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, μίσθωση, δανεισμός ή παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα του προϊόντος, τροποποιημένου ή μη. Απαγορεύεται η χρήση προϊόντος ως λογότυπου, εμπορικού σήματος, σήματος ιστοσελίδας κλπ. Κατά την κρίση του χρήστη, το κάθε προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς ή μη (πχ εικόνα αυτοτελώς ή μέσα σε κείμενο).
 3. Επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος σε δημόσια παρουσίαση (μη κερδοσκοπική) χωρίς υποχρέωση αναφοράς προέλευσης του προϊόντος. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση προϊόντος σε άλλο ιστότοπο κάθε είδους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και ο διαμοιρασμός του προϊόντος με χρήση πρωτοκόλλων απευθείας επικοινωνίας χρηστών (peer to peer). Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση έτοιμων προϊόντων της εταιρείας για περιπτώσεις όπου απαιτείται άδεια δημοσίευσης ή παραχώρηση δικαιωμάτων για δημοσίευση.

Γ. Προϊόντα κατά παραγγελία

Πέραν των ανωτέρω γενικών όρων, για αγορές προϊόντων κατά παραγγελία ισχύουν και οι εξής όροι:

 1. Σε περίπτωση αποδοχής εκτέλεσης παραγγελίας προϊόντος από την εταιρεία, ρητά συνομολογείται ότι τα πνευματικά και πάσης φύσεως δικαιώματα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προϊόντος θα ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία, έστω και αν ο παραγγέλνων συνέβαλε με κάθε τρόπο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση, σε κάθε στάδιο της παραγωγής και των διορθώσεων, μέχρι την τελική μορφή του προϊόντος. Επίσης ρητά συνομολογείται ότι το τελικό προϊόν ανήκει πλήρως στην εταιρεία η οποία το εκμεταλλεύεται κατά την κρίση της και μπορεί να παρέχει άδεια χρήσης αυτού στον οποιονδήποτε, κατά την κρίση της. Διευκρινίζεται ότι τα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας περιορίζονται στο καλλιτεχνικό και γραφιστικό έργο της και προφανώς δεν επεκτείνονται στο απεικονιζόμενο αντικείμενο ή πνευματικό έργο.
 2. Σε περίπτωση όπου κάποιος πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα κατά παραγγελία προϊόντα της εταιρείας για δημοσίευση (σε οποιοδήποτε έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσο), είναι δυνατή η χορήγηση άδειας δημοσίευσης ή και η εκχώρηση των απαιτούμενων δικαιωμάτων του συγκεκριμένου προϊόντος, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, με αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση επιπλέον κόστος.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή (της εταιρείας) και του επισκέπτη/ χρήστη και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Τέλος, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς πρότερη ειδική ειδοποίηση στους επισκέπτες της. Ωστόσο, μόλις μια τέτοια τροποποίηση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, δεσμεύει όλους τους επισκέπτες και τα μέλη αυτής της ιστοσελίδας στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της.

input:focus, select:focus, textarea:focus { border-color: #2d3e50; } a { color: #2d3e50; } .radio i, .checkbox i { color: #2d3e50; } .radio i:before { background-color: #2d3e50; } .button, .btn-default { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .button:hover { color: #2d3e50; } .page-header-top { background-color: #2d3e50; } .page-header-bottom-alt { background-color: #2d3e50; } .page-intro:after { background-color: #2d3e50; } .page-intro:before { background-color: #2d3e50; } .page-content-section-bg { background-color: #2d3e50; } .page-content-section-bg:before { background-color: #2d3e50; } .page-content-section-border { border-top-color: #2d3e50; } .page-footer { background-color: #2d3e50; } .block-head-1 { border-bottom-color: #2d3e50; } .block-head-1 i { background-color: #2d3e50; } .block-head-2:after { background-color: #2d3e50; } .block-head-2 i:after, .block-head-2 i:before { background-color: #2d3e50; } .block-head-3 { border-bottom-color: #2d3e50; } .block-head-3 i:after { background-color: #2d3e50; } .block-head-4:after { background-color: #2d3e50; } .block-head-7 { border-bottom-color: #2d3e50; } .block-head-7:after { background-color: #2d3e50; } .page-content-section-bg .block-head-3 i { color: #2d3e50; } .main-search button { color: #2d3e50; } .main-search button:after { background: #2d3e50; } .main-nav li a { color: #2d3e50; } .main-nav li a:before { background-color: #2d3e50; } .main-nav li ul { background-color: #2d3e50; } .main-nav li li:hover > a, .main-nav li li.active > a, #block-newsletter-newsletter-subscribe .form-submit:hover, .block-product-details .add-wishlist .button-alt:hover, .block-product-details-2 .add-wishlist .button-alt:hover { color: #2d3e50; } .main-nav .switcher { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .main-nav .mega > div { background-color: #2d3e50; } #block-newsletter-newsletter-subscribe .form-submit, .btn-primary:hover, .btn-primary:focus, .btn-primary:active { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .art-portfolio ol li.active, .ui-slider-horizontal .ui-slider-handle, .ui-slider-horizontal .ui-slider-range, .btn-primary.link { background-color: #2d3e50; } .btn-primary, .button:hover, .btn-default:hover, .btn-default:focus, .btn-default:active { border-color: #2d3e50; color: #2d3e50; } .btn-primary.link:hover, .btn-primary.link:focus, .btn-primary.link:active { color: #2d3e50; } } @media screen and (max-width: 767px) { /* phone */ .main-nav ul { background-color: #2d3e50; } .main-nav li a { color: #ecf0f1; } .main-nav li ul { background: #e9e9e9; } .main-nav li li { border-top-color: #2d3e50; } .main-nav li li a { color: #2d3e50; } .main-nav li li a:hover { background-color: #2d3e50; color: #fff; } .main-nav li li ul { border-top-color: #2d3e50; } .main-nav .mega ul li { border-top-color: #2d3e50; } } .slider-revolution .fa:after { background-color: #2d3e50; } .slider-revolution .title { border-top-color: 1px solid #2d3e50; border-bottom-color: 1px solid #2d3e50; } .slider-revolution .button-my { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .slider-revolution .button-my:hover { color: #2d3e50; } .pagination-1 a:hover { border-color: #2d3e50; color: #2d3e50; } .pagination-1 .active, .pagination-1 .active:hover { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .pagination-2 a:hover { color: #2d3e50; } .pagination-2 .active, .pagination-2 .active:hover { background: #2d3e50; } .pagination-3 a:before { box-shadow: inset 0 0 0 1px #2d3e50; } .pagination-3 .active:before, .pagination-3 .active:hover:before { background: #2d3e50; } .pagination-4 a:hover { border-color: #2d3e50; } .pagination-4 .active { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .pagination-5 a { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; color: #2d3e50; } .block-benefits div:hover { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .block-benefits i { color: #2d3e50; } .block-benefits-2 li i { color: #2d3e50; } .block-benefits-2 .tabs a:hover { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .block-benefits-2 .tabs .active a, .block-benefits-2 .tabs .active a:hover { color: #2d3e50; } .block-benefits-3 i { color: #2d3e50; } .block-about .button { border-color: #2d3e50; color: #2d3e50; } .block-about .button:hover { background: #2d3e50; color: #ecf0f1; } .block-about .owl-prev:hover, .block-about .owl-next:hover { color: #2d3e50; } .block-about-2 .bar { background: #2d3e50; } .block-about-2 .value { color: #2d3e50; } .block-about-4 .owl-pagination div { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-about-5 .owl-prev, .block-about-5 .owl-next { display: inline-block; border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .block-about-5 .owl-prev:hover, .block-about-5 .owl-next:hover { color: #2d3e50; } .block-about-6 .icons a:hover { color: #2d3e50; } .block-mission .year { background: #2d3e50; } .block-mission .years a:after { border-bottom-color: #2d3e50; } .block-recent-works ol li:hover { color: #2d3e50; } .block-recent-works ol .active { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-recent-works .description { background: #2d3e50; } .block-recent-works .description:before { border-right-color: #2d3e50; } .block-recent-works-3 h3 { border-top-color: #2d3e50; } .block-recent-works-3 .link { border-color: #2d3e50; } .block-recent-works-3 .fancybox { background-color: #2d3e50; } .block-recent-works-3 .owl-pagination div { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-recent-works-4:before { background: #2d3e50; } .block-recent-works-4 .fancybox { background: #2d3e50; } .block-recent-works-4 .owl-prev:hover, .block-recent-works-4 .owl-next:hover { color: #2d3e50; } .block-recent-works-6 a:before { background: #2d3e50; } .block-recent-works-6 .owl-prev, .block-recent-works-6 .owl-next { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-recent-works-6 .owl-prev:hover, .block-recent-works-6 .owl-next:hover { color: #2d3e50; } .block-portfolio ol li:hover { color: #2d3e50; } .block-portfolio ol li.active { border-bottom-color: #2d3e50; } .block-portfolio ul .pic span:after, .block-portfolio ul .pic span:before { background: #2d3e50; } .block-portfolio ul .pic span i { color: #2d3e50; } .block-portfolio-2 ol li:hover { color: #2d3e50; } .block-portfolio-2 ol li.active { background: #2d3e50; } .block-portfolio-2 ul .pic:before { background: #2d3e50; } .block-portfolio-2 ul .pic a { background: #2d3e50; } .block-portfolio-2 ul .pic a:hover { color: #2d3e50; } .block-portfolio-3 ol li:hover { color: #2d3e50; } .block-portfolio-3 ol li.active { background: #2d3e50; } .block-portfolio-4 h3 { border-top-color: #2d3e50; } .block-portfolio-4 .link { border-color: #2d3e50; } .block-portfolio-4 .fancybox { background: #2d3e50; } .block-portfolio-5 ol li:hover { color: #2d3e50; } .block-portfolio-5 ol li.active { background: #2d3e50; } .block-portfolio-5 .info:before { background: #2d3e50; } .block-portfolio-6 ol li:hover { color: #2d3e50; } .block-portfolio-6 ol li.active { background: #2d3e50; } .block-portfolio-6 ul a:before { background: #2d3e50; } .block-portfolio-7 ol li:hover { color: #2d3e50; } .block-portfolio-7 ol li.active { background: #2d3e50; } .block-portfolio-7 ul li:before { background: #2d3e50; } .block-portfolio-7 ul a:hover { color: #2d3e50; } .block-portfolio-8 li div:before { background: #2d3e50; } .block-portfolio-8 li a { background: #2d3e50; } .block-clients .owl-prev, .block-clients .owl-next { color: #2d3e50; } .block-testimonials-3 .carousel h3 { border-bottom-color: #2d3e50; } .block-testimonials-3 .owl-pagination div { border-color: #2d3e50; } .block-testimonials-3 .owl-pagination .active { background: #2d3e50; } .block-testimonials-4 .owl-prev, .block-testimonials-4 .owl-next { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-testimonials-4 .owl-prev:hover, .block-testimonials-4 .owl-next:hover { color: #2d3e50; } .block-services li a { border-color: #2d3e50; } .block-services li a:hover { background-color: #2d3e50; } .block-services-2 li a:hover { background: none; } .block-services-2 li a:after { box-shadow: inset 0 0 0 2px #2d3e50; } .block-services-2 li a:hover:after { background-color: #2d3e50; } .block-services-3 li a:hover { background: none; } .block-services-3 li a:after { box-shadow: inset 0 0 0 2px #2d3e50; } .block-services-3 li a:before { background: #2d3e50; box-shadow: inset 0 0 0 2px #2d3e50; } .block-services-3 li a:hover:after { background-color: #2d3e50; } .block-services-4 li a { border-color: #2d3e50; } .block-services-4 li a:hover { background-color: #2d3e50; } .block-services-5 li i { color: #2d3e50; } .block-services-5 li i:hover { background: #2d3e50; } .block-services-6 h3 span { color: #2d3e50; } .block-services-6 li a { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-services-6 li a:hover { color: #2d3e50; } .block-services-7 .info i { background: #2d3e50; } .block-services-7 .carousel .active { background: #2d3e50; } .block-services-7 .carousel .owl-prev, .block-services-7 .carousel .owl-next { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-services-7 .carousel .owl-prev:hover, .block-services-7 .carousel .owl-next:hover { color: #2d3e50; } .block-pricing dt { color: #2d3e50; } .block-pricing .price:before { background: #2d3e50; } .block-pricing li:hover .inner { background: #2d3e50; } .block-pricing li:hover .button { color: #2d3e50; } .block-pricing li:hover .button:hover { background: #2d3e50; } .page-content-section .block-pricing .inner { box-shadow: 0 0 0 1px #2d3e50; } .block-pricing-2 dt { color: #2d3e50; } .block-pricing-2 .price { background: #2d3e50; } .block-pricing-2 .button { color: #2d3e50; } .block-pricing-2 li:hover .inner { background: #2d3e50; } .block-pricing-2 li:hover .button:hover { background: #2d3e50; } .block-progress li i { border-color: #2d3e50; color: #2d3e50; } .block-team-2 .pic:before { background-color: #2d3e50; } .block-team-2 .icons a { color: #2d3e50; } .block-team-3 .pic:before { background-color: #2d3e50; } .block-team-3 .icons a { color: #2d3e50; } .block-team-3 .info h3 { color: #2d3e50; } .block-team-list .pic span:after { background-color: #2d3e50; } .block-team-list .icons a:hover { color: #2d3e50; } .block-team-list .icons a:before { background: #2d3e50; } .block-team-list .skills { border-top-color: #2d3e50; border-bottom-color: #2d3e50; } .block-team-grid .pic:before { background-color: #2d3e50; } .block-skills i:before { background-color: #2d3e50; } .block-skills .bar { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .block-skills-2 i:before { background-color: #2d3e50; } .block-skills-2 .bar { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .block-capabilities h3 { color: #2d3e50; } .block-capabilities-2 h3 { color: #2d3e50; } .block-recent-posts .info { background-color: #2d3e50; } .block-recent-posts-2:before { background-color: #2d3e50; } .block-recent-posts-2 li .button { color: #2d3e50; } .block-recent-posts-2 li .button:hover { background-color: #2d3e50; } .block-recent-posts-2 .button-more { color: #2d3e50; } .block-recent-posts-2 .button-more:hover { background-color: #2d3e50; } .block-featured-posts .pic:before { background-color: #2d3e50; } .block-blog-list .link { background: #2d3e50; } .block-blog-list .date:before { background-color: #2d3e50; } .block-blog-list .date-alt { background-color: #2d3e50; } .block-blog-list .zoom { background-color: #2d3e50; } .block-blog-grid .link { background: #2d3e50; } .block-blog-grid .date:before { background-color: #2d3e50; } .block-blog-grid .pic:hover .date { color: #2d3e50; } .block-blog-grid .zoom { color: #2d3e50; } .block-blog-details .date:before, .block-blog-details .reply:before, .block-blog-details .type:before { background-color: #2d3e50; } .block-blog-details .date-alt { background-color: #2d3e50; } .block-blog-details .share a:before { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-blog-details .share a:hover { color: #2d3e50; } .block-blog-details .about:before { background: #2d3e50; } .block-catalog-toolbar .view a:hover { border-color: #2d3e50; color: #2d3e50; } .block-catalog-toolbar .view .active, .block-catalog-toolbar .view .active:hover { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-catalog-toolbar .direction { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-catalog-toolbar .direction:hover { color: #2d3e50; } .block-catalog-grid .pic:before { background: #2d3e50; } .block-catalog-grid .badge { background: #2d3e50; } .block-catalog-grid .price { color: #2d3e50; } .block-catalog-grid .owl-prev, .block-catalog-grid .owl-next { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-catalog-grid .owl-prev:hover, .block-catalog-grid .owl-next:hover { color: #2d3e50;; } .block-catalog-list .pic:after { background-color: #2d3e50; } .block-catalog-list .badge:before { background-color: #2d3e50; } .block-catalog-list .price { color: #2d3e50; } .block-catalog-list .owl-prev, .block-catalog-list .owl-next { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .block-catalog-list .owl-prev:hover, .block-catalog-list .owl-next:hover { color: #2d3e50;; } .block-product-details .price { color: #2d3e50; } .block-product-details .button-alt { color: #2d3e50; } .block-product-details-2 .button-alt { color: #2d3e50; } .block-product-details-2 .share a:before { background-color: #2d3e50; box-shadow: 0 0 0 2px #2d3e50; } .block-product-details-2 .share a:hover { color: #2d3e50; } .block-product-info .owl-prev, .block-product-info .owl-next { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .block-product-info .owl-prev:hover, .block-product-info .owl-next:hover { color: #2d3e50; } .block-product-tabs .head .active { color: #2d3e50; } .block-product-tabs .head .active:before { border-top-color: #2d3e50; } .block-shopping-cart th { border-top-color: #2d3e50; color: #2d3e50; } .block-shopping-cart .price { color: #2d3e50; } .block-shopping-cart .remove { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .block-shopping-cart .remove:hover { color: #2d3e50; } .block-shopping-cart .quantity a { color: #2d3e50; } .block-shopping-cart .empty td { border-bottom-color: #2d3e50; } .block-shopping-cart-totals dd { color: #2d3e50; } .block-shopping-cart-totals .button-alt { color: #2d3e50; } .block-checkout-order td:last-child { color: #2d3e50; } .block-checkout-payment label { color: #2d3e50; } .block-welcome .icons i:after { border-color: #2d3e50; background: #2d3e50; } .block-welcome .icons a:hover i { color: #2d3e50; } .block-pasteboard:before { background: #2d3e50; } .block-pasteboard .icons a:hover { color: #2d3e50; } .block-map-3 .block-head { color: #2d3e50; } .block-contacts ul li:after, .block-contacts ul li:before { border-color: #2d3e50; background-color: #2d3e50; } .block-contacts ul li:before { background-color: #fff; } .block-contacts ul li span { border-bottom-color: #2d3e50; } .block-contacts ul .active { color: #2d3e50; } .block-contacts ul .active:before { background-color: #2d3e50; } .block-contacts ol { border-top-color: #2d3e50; } .block-contacts ol li { color: #2d3e50; } .block-contacts ol li i:after { background-color: #2d3e50; } .block-feedback .message i, .block-feedback-2 .message i { color: #2d3e50; } .block-not-found h3 { color: #2d3e50; } .block-not-found .pic:before { background-color: #2d3e50; } .block-not-found .pic div:before { background-color: #2d3e50; } .block-not-found-2 .button { color: #2d3e50; } .block-not-found-2 .button:hover { background: #2d3e50; } .block-coming-soon li:before { background-color: #2d3e50; } .block-coming-soon-2 li:after { background-color: #2d3e50; } .widget-categories a:hover, .widget-categories a.active { color: #2d3e50; } .widget-top-posts a:hover { color: #2d3e50; } .widget-text hr { border-top-color: #2d3e50; } .widget-text em { color: #2d3e50; } .widget-archive a:hover, .widget-archive a.active { color: #2d3e50; } .widget-tags a:hover { color: #2d3e50; } .widget-categories-filter a:hover { color: #2d3e50; } .widget-categories-filter .active { color: #2d3e50; } .widget-categories-filter .active span { background-color: #2d3e50; } .widget-price-filter .ui-slider-range { background-color: #2d3e50; } .widget-price-filter .ui-slider-handle { background-color: #2d3e50; } .widget-color-filter .active:before { border-color: #2d3e50; } .widget-top-products .pic i { background-color: #2d3e50; } .main-nav ul { background-color: #2d3e50; }